Veerkracht in de bouwsector ondanks wereldwijde uitdagingen

Terug naar het overzicht

Groei en Veerkracht

De Belgische bouwsector, en in het bijzonder de baksteenindustrie, heeft blijk gegeven van veerkracht en groei, zelfs in het licht van de wereldwijde economische en geopolitieke uitdagingen. Deze sector blijft een essentiële pijler van de nationale economie, zoals blijkt uit zijn recente prestaties.

positieve productiestijging

Ondanks een economische terugval van 7,5% in de bouwsector in 2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie, toonde de Belgische baksteenindustrie een indrukwekkende veerkracht. De baksteenproductie bereikte dat jaar 2,437 miljoen ton, waarvan 929.000 ton voor gewoon metselwerk en 1,508 miljoen ton voor gevelstenen.

Deze positieve trend zette zich voort in 2022, ondanks uitdagingen zoals de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. De baksteenindustrie kende een productiestijging van bijna 1%, met een totaal van ongeveer 2,58 miljoen ton bakstenen. Deze cijfers weerspiegelen niet alleen de veerkracht van de industrie, maar ook haar vermogen om zich aan te passen en te innoveren in moeilijke tijden.

2024:
Bouwsector Kijkt Vooruit

De baksteenindustrie, die innovatie en duurzaamheid vooropstelt, speelt een sleutelrol in de veerkracht en groei van de Belgische bouwsector. Deze sector, klaar om hedendaagse en toekomstige uitdagingen aan te gaan, bewijst dat groei en innovatie haalbaar zijn, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Met het oog op 2024 liggen er nieuwe kansen voor groei en vooruitgang, waardoor de sector een essentiële pijler van de economie blijft.