VASTGOED BLIJFT EEN STABIELE EN VEILIGE INVESTERING

Terug naar het overzicht

WAAROM INVESTEREN IN ONROEREND GOED EEN VERSTANDIGE KEUZE IS

Investeren in onroerend goed blijft een verstandige keuze om tal van redenen die zowel financi?le als emotionele voordelen bieden. Een van de meest aantrekkelijke aspecten van vastgoedinvesteringen is de potentie voor waardestijging. Hoewel de vastgoedmarkt op korte termijn schommelingen kan vertonen, toont de geschiedenis aan dat onroerend goed doorgaans in waarde stijgt na verloop van tijd. Deze gestage waardegroei vormt de basis voor solide vermogensopbouw en financi?le stabiliteit.

MEERDERE INKOMSTENSTROMEN

Een ander belangrijk voordeel van investeren in onroerend goed is de mogelijkheid om meerdere inkomstenstromen te genereren. Als u een eigendom bezit, kunt u huurinkomsten ontvangen van huurders. Deze gestage kasstroom kan helpen bij het dekken van hypotheekbetalingen en voorziet in een betrouwbare inkomstenbron. Bovendien kan het bezit van meerdere panden uw inkomstenbronnen verder diversifi?ren, wat uw financi?le veerkracht vergroot.

BELASTINGVOORDELEN

Belastingvoordelen zijn een ander aantrekkelijk aspect van vastgoedinvesteringen. Rente op hypotheken, onroerendgoedbelastingen en bepaalde kosten met betrekking tot vastgoedbeheer zijn vaak aftrekbaar van de belastingen. Bovendien kunt u bij langdurig vasthouden van een eigendom profiteren van belastingvoordelen op vermogenswinst.

VEILIGE EN STABIELE INVESTERING - VAN DE GROND TOT DE NOK

Ondanks marktcorrecties blijft vastgoed een stabiele investering. Verwacht wordt dat de rentestijgingen bijna achter de rug zijn, met zelfs een mogelijke lichte daling van de rente begin 2024. België heeft ook een zeer stabiele vastgoedmarkt. In feite is 70% van de Belgen eigenaar van het onroerend goed waarin ze wonen. Het vastgoed zal de komende jaren meerwaarde blijven genereren. "De voorbije 40 jaar is vastgoed in ons land een van de meest stabiele en performante beleggingsobjecten gebleken??.