Navigeren door Verandering: Bouwsector België op Weg naar 2024

Terug naar het overzicht
4 tips voor buurzaam bouwen

Aanhoudende Groei Ondanks Uitdagingen

Ondanks de sombere voorspellingen die over de Belgische bouwsector hangen, blijven de langetermijnvooruitzichten positief. Uit recent onderzoek blijkt dat 2023 een relatief goed jaar was met een groei van 1,9%, waarmee de bouwsector de algemene Belgische economie, die met 1,5% groeide, voorbijstreefde. Deze groei was mogelijk door de start van vele nieuwbouwprojecten na de pandemie en de stijgende vraag naar energiezuinige renovaties vanwege hoge energieprijzen.

hernieuwbare energietechnieken

Toename van Infrastructuurprojecten

Het jaar 2024 belooft een sterke toename in infrastructuurprojecten, gestimuleerd door lokale overheidsinvesteringen in een verkiezingsjaar en Europese relancemaatregelen die op snelheid komen. Ondanks een verwachte daling van de groei naar 1 à 1,5%, blijft het aantal faillissementen waarschijnlijk stabiel. Volgens sommige economen is "de grote uitzuivering" al in 2023 gebeurd, wat suggereert dat het ergste voorbij is en stabiliteit aan de horizon ligt.

zo groen mogelijk

De Vooravond van een
Renovatiegolf

Voor de lange termijn blijven de vooruitzichten voor de bouwsector bemoedigend, vooral vanwege de verouderde staat van het Belgische woningbestand. Maar liefst 85% van de woningen voldoet nog niet aan de energienormen voor 2050. Een verviervoudiging van het aantal renovaties is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te behalen. Er wordt echter gewaarschuwd voor een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, wat de kosten en wachttijden voor noodzakelijke energierenovaties zou kunnen verhogen. Dit onderstreept het belang van investeringen in vakopleidingen om de toekomstige uitdagingen effectief aan te kunnen.

hernieuwbare energietechnieken